ബാത്റൂമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം ഇനി ഇല്ലാതാക്കാം

നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താലും ഒരു ദുർഗന്ധം അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇനി അവിടെയുള്ള എല്ലാവിധ ദുർഗന്ധം കളും അതുപോലെതന്നെ പൊട്ട മണങ്ങളും മാറ്റി മാറ്റി ഒരു പുതുമണം എപ്പോഴും ബാത്റൂമിൽ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി മാർഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് ആണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ബേക്കിംഗ് സോഡ യുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ദുർഗന്ധവും അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ദുർഗന്ധവും വലിച്ചെടുത്തു ബാത്റൂമിൽ ഒരു നല്ല മണം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് പുല്തൈലം അതുപോലെതന്നെ ജാസ്മിൻ തൈലം ഇതൊക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു സുഗന്ധം അവിടെ എങ്ങും പടരുന്നതിനു കാരണമാകും. നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് പുൽ തൈലമാണ്. പുൽതൈലം ബേക്കിംഗ് സോഡ യിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വർണ്ണകടലാസ് കൊണ്ട് മൂടി വയ്ക്കുക എന്നതാണ്. ഇനി ഈ വിഷയത്തെപറ്റി കൂടുതൽ ആയി അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.