ഈ മൂന്നുകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ വരുന്ന പനിയിൽ പതിയിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ

വേനൽക്കാലത്തിൽ വരുന്ന ചില അണുബാധകൾ എന്ന് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം കടുത്ത വേനലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നേനെ വളരെ തീഷ്ണമായിട്ടുള്ള ചൂടാണിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും …

ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വെരികോസ് വെയിൻ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതെയാകും

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വെരിക്കോസ് വെയിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ തന്നെയുണ്ട് വെരിക്കോസ് വെയിനെക്കുറിച്ച് ഇത് ചികിത്സ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ 100% …

കാൽ മസിൽ പിടിത്തവും കാൽ കഴപ്പും ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് ഇതിന് കാരണം?

രാത്രി കിടക്കയിൽ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു കിടക്കാനായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കാലിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൊളുത്തി പിടുത്തം പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന അസഹനീയമായ ആയിട്ടുള്ള വേദന രാത്രി ഈ കോച്ചിപ്പിടുത്തും കാരണം നമുക്കൊന്ന് കിടക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല ഈ …

കൈയുടെ മധ്യത്തിൽ നോക്കി ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രം

ജഗപിതാവ് ആണ് പരമേശ്വരൻ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ആശ്രയമാണ് പരമശിവൻ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭക്തർ മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളുടെയും നിഷ്പ്രയാസം എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എത്ര വലിയ തടസ്സവും മാറുന്നത് ആകുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയ്ക്കും ദുരിതങ്ങൾ …