സ്വന്തം ഭാഷ സംസാരിച്ചതിന് പേരിൽ പേരിൽ യുവതി യുവാവിനോട് ചെയ്തത് കണ്ടോ

ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇന്ത്യക്കാരനായ യുവാവ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ഫോണിൽ ഹിന്ദി സംസാരിച്ചു. ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടതും പെൺകുട്ടി ചെയ്തത് കണ്ടോ? ഹിന്ദി സംസാരിച്ച അതിൻറെ പേരിൽ സഹയാത്രികനായ ട്രെയിനിലെ ഇന്ത്യക്കാരനോട് വളരെ മോഷം ഭാഷയിൽ പെരുമാറി ന്യൂസിലൻഡിൽ പെൺകുട്ടി. സഹയാത്രികൻ മൊബൈലിൽ ഹിന്ദി സംസാരിച്ചതോട് കൂടിയാണ് 16 കാരിയായ പെൺകുട്ടി പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ ആണെങ്കിൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടി യുവാവിനോട് തട്ടി കയറുകയായിരുന്നു.

സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർ എത്തുകയും കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുകയും ചെയ്തു. ഹിന്ദി സംസാരിക്കാൻ ആണെങ്കിൽ ഇയാൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകട്ടെ എന്നും ഇവിടെ വന്ന് ഹിന്ദി സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നും പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്കാരനായ യുവാവിനോട് പെൺകുട്ടി തട്ടി കയറുകയായിരുന്നു. ഇയാളെ ട്രെയിനിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിടണം രാജ്യം കടത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടി ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാം കേട്ട് നിൽക്കുകയല്ലാതെ മറുപടി പറയാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു യുവാവ്. ഇനി ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *