സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ താരം ഈ പെൺകുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ

കൂലിപ്പണിക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് ഗർഭിണി ആവാതെ ഇരുന്നില്ല… സുഖപ്രസവം ആവാതെ ഇരുന്നില്ല… പെൺകുട്ടിയുടെ കുറിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നു. പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് വല്ല സർക്കാർജോലികാരനെയും കെട്ടി കൂടായിരുന്നോ പെണ്ണേ… എന്തിനാണ് വെറുതെ ചെറുപ്പത്തിലെ കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിതം ബോർ ആക്കിയത്. എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എൻറെ ചങ്ക് സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഇടാൻ എന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. സർക്കാർ ജോലിക്കാർ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തുനിൽക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഒക്കെ ഒരു കൂലിപണിക്കാരനെ കെട്ടിയ എൻറെ ചില നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പങ്കുവെക്കട്ടെ.

അതിനുമുൻപ് എങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതത്തോട് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ടിപ്സ് പറഞ്ഞുതരാം. ടിപ്പ് നമ്പർവൺ…. എൻറെ അച്ഛൻ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ആണ്. ടിപ്പ് നമ്പർ ടു…. സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം അച്ഛൻ വാങ്ങിത്തരുന്ന എന്തേലും ഞാൻ തൃപ്തയായിരുന്നു. ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ…. ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹത്തിന് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവുമധികം വില കൽപ്പിച്ചത്. അമിത മായിട്ടുള്ള ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ട് ഒരുപാട് പണി വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളു കൂടിയാണ് ഞാൻ… ടിപ്പ് നമ്പർ ഫോർ….എന്നും എപ്പോഴും ഞാൻ ആരെയും അനുകരിക്കാൻ ആയി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല.

If you like this video, please share it to others. Don’t forget to follow the page to get health, beautiful, skin, health, insurance, home loan, and news of this kind. Goodbye until i meet you with a new video.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *