കൃത്യമായ സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇത് കാണാതെ പോകരുത്

ഭക്ഷണങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് കഴിച്ചാൽ പകുതി രോഗവും കുറയും എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. സമയക്രമം തെറ്റി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഗ്യാസ് നെഞ്ചെരിച്ചിൽ അസിഡിറ്റി ദഹന കുറവ് ചർദ്ദി അൾസർ തുടങ്ങി അനവധി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. കൃത്യസമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യം ലഭിക്കുന്നു. പ്രഭാതഭക്ഷണം ഏഴുമണി അല്ലെങ്കിൽ എട്ടുമണിക്ക് ഉള്ളിൽ കഴിക്കണം. 10 മണിക്ക് ശേഷം പ്രാതൽ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

കൂടാതെ എഴുന്നേറ്റതിനെ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഉച്ചഭക്ഷണം നിർബന്ധമായും പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കും രണ്ടു മണിക്കും ഉള്ളിൽ കഴിക്കേണ്ടതാണ്. നാലു മണിക്ക് ശേഷം ഒരിക്കലും കഴിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതുപോലെതന്നെ പ്രാതലിനും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനും ഇടയ്ക്ക് 4 മണിക്കൂർ ഇടവേള ആവശ്യമാണ്. ഡിന്നർ കഴിക്കേണ്ട സമയം ആറു മണിക്കും 9 മണിക്കും ഇടയിലാണ്. ഇനി കൃത്യമായ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *