കിഡ്നി തകരാറിലാണ് എന്ന് ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിക്കുന്ന 7 ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവ ആണ്

രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ മുടി നട്ടെല്ലിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു അവയവമാണ് കിഡ്നി ഒരു കിഡ്നിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതാണ്ട് 150 ഗ്രാം ഭാരം വരുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട് എല്ലാം മൂത്രത്തിലൂടെ തന്നെ പുറംതള്ളുന്നത് കിഡ്നിയുടെ ജോലി അതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം ശരിയായി നിലനിർത്തുക. ശരീരത്തിലുള്ള iron എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കിഡ്നി ആണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഏകദേശം 5 ലിറ്റർ ഓളം രക്തമുണ്ട്. രക്തം ഒരു ദിവസം 25 മുതൽ 30 വരെയാണ് കിഡ്നി ഒരു ദിവസം ഫ്യൂരി ഫൈ ചെയ്തിരുന്നത്.

ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവയവം ഒരു ദിവസം മുടങ്ങിയാൽ എന്താകും അവസ്ഥ നീ സ്തംഭനം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം നേരത്തെതന്നെ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏഴ് ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖത്തിലും കാലുകളിലും കാണുന്ന നീരാണ് കിഡ്നി സ്തംഭനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വാട്ടർ പുറത്തേക്കു പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന കൂടുതൽ ജലം എല്ലാം നമ്മുടെ മുഖത്തും കാലിലും എല്ലാം കെട്ടിക്കിടന്ന ആണ് നമ്മുടെ മുഖത്തും കാലുകളിലും നീരുവരുന്നത് രണ്ടാമത് കാണുന്ന ലക്ഷണം മൂത്രത്തിൽ ആണ് നമ്മുടെ മൂത്രത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് രോഗികൾ നമ്മളെ സമീപിക്കുന്ന ലക്ഷണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂത്രത്തിൽ കാണുന്ന പതയാണ് മൂത്രത്തിൽ പത കാണാൻ ഉള്ള പ്രധാന കാരണം മൂത്രത്തിലൂടെ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അമ്മ മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽബിൻ എന്നുപറഞ്ഞ് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണാനായി സാധിക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.