കരൾ രോഗം കാരണങ്ങളും അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും

ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാനായി സാധിക്കും രണ്ടുതരത്തിൽ ഉണ്ടാകാം ഒന്നു ലക്ഷങ്ങളുണ്ടാക്കാം ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയും വരാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ സാധാരണയായി കാണുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് A, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് B, മദ്യം കഴിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇനി ഒട്ടനവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്നുപറഞ്ഞ് ലിവറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നീർക്കെട്ടാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലമോ മദ്യം മൂലമോ വരുന്ന ഒരു നീർക്കെട്ട് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പിന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ തീർത്തും ക്ഷീണം മാത്രമായി ആകാം ഇപ്പോൾ മൂത്രത്തിൽ ഒരു കട്ടൻ ചായയുടെ നിറം വരാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് A, B, e ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ഛർദ്ദിയും വയറുവേദന പനി ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം ദേഹം മുഴുവനും ഉണ്ടായിരിക്കാം.

ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് A, e നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ എളുപ്പമാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടിയാകും വരുക മറ്റും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുക അതുവരെ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം ക്ഷീണം തോന്നുക മൂത്രത്തിൽ നിറവ്യത്യാസം അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാനായി സാധിക്കുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ലിവറിൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലുള്ള ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ട് ഒരു നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചികിത്സാരീതികളാണ് ചികിത്സയില്ലാതെ ലിവറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്ന വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുക.