ഇതിലും നല്ല മാർഗ്ഗമില്ല അലർജി പൂർണമായും മാറാൻ

വളരെ അധികം ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അലർജി ലോകത്ത് 20 ശതമാനം മുതൽ 30 ശതമാനം ആളുകളെ ഇത് പല രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നു എന്താണ് അലർജി അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കാം അതിന്റെ രോഗനിർണ്ണയവും ചികിത്സയും ഇതിനെ മുഴുവനായി മാറ്റാനായി സാധിക്കുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് നാം ഇന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് അലർജി മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ബാഹ്യമായ ഏതെങ്കിലുമൊരു പദാർത്ഥത്തിൽ നോട് ശരീരം ഓവറായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് അലർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ പലഭാഗത്തായി വരാം ഇതുപോലെ തരത്തിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കാം ഏറ്റവും സാധാരണയായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്.

നിർത്താതെ വരുന്ന തുമ്മൽ മൂക്കൊലിപ്പ് കണ്ണ് മൂക്ക് തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ കണ്ണ് ചുമക്കുക കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം വരുക തുടങ്ങിയത്. സാധാരണയായി ഇത് പലർക്കും ഒന്നിച്ചാണ് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത് അതുപോലെതന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന പിന്നെ ഒരു ലക്ഷണമാകാം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ അലർജി ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ആസ്മ എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശ്വാസതടസ്സം ചുമ കുറുങ്ങൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിലർക്ക് ശ്വാസംമുട്ടൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലർക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ആയോ കിതപ്പ് ആയോ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.