ഇത് പൊടിയാക്കി വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി കുറച് കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്

പുരാതനകാലത്ത് കരീബിയൻ ദ്വീപിലെ നിവാസികൾ കൂവയ്ക്ക് ആഹാരം എന്നർത്ഥം വരുന്ന അരു അരു എന്ന പേരിലാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ അമ്പേറ്റ മുറിവുണങ്ങാനും മുറിവിലൂടെ യുള്ള വിഷബാധ തടയാനും കൂവക്കിഴങ്ങിൻറെ നീര് അരച്ചുപുരട്ടിയിരുന്നു. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒക്കെയാകാം കോവയ്ക്ക ആരോറൂട്ട് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പേര് ലഭിച്ചത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂവക്കിഴങ്ങ് നെ കുറിച്ചും അതിൻറെ ഔഷധഗുണങ്ങളെക്കുറച്ചും ആണ് നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞുതരുന്നത്.

കൂവയുടെ കൃഷി രീതിയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ കൂവയിൽ നിന്നും എങ്ങനെ കൂവപ്പൊടി വേർതിരിച്ചെടുക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ പഴയകാലത്ത് ദാരിദ്ര്യം ഉള്ള സമയത്ത് കാട്ടുകൂവകളും മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

കൂവയുടെ കിഴങ്ങിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന കൂവപ്പൊടി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം തുടങ്ങിയവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പോഷകാഹാരമാണ്. കൂവയുടെ മറ്റനവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.