ശ്രദ്ധിക്കുക കിഡ്നിക്ക് രോഗം വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ

കിഡ്നി രോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കൂടിവരികയാണ് ഇവയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ ലഘുവായിരിക്കും ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നം വന്നാൽ നെഞ്ചുവേദന വരും തലച്ചോറിന് കുഴപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം തരിപ്പ് വരുകയും വിഭാഗം കുഴഞ്ഞു പോവുക അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ കിഡ്നിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകഴിയുമ്പോൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ആയിരിക്കും വരിക ഉദാഹരണത്തിന് കാലിൽ ചെറിയ നീര് വരുക അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പത രാത്രിയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടുക കുറേ ആളുകൾക്ക് ലക്ഷണം ഇല്ലാതെയും വരാം പുറമേക്ക് ഒരു ലക്ഷണം കാണാതെയും കിഡ്നിക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് വരുന്ന കിഡ്നിക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങളെ രണ്ടായി തിരിക്കാം.

അതായത് പെട്ടെന്നു വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ അടുത്ത കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് പെട്ടെന്ന് കിഡ്നിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സ്തംഭനം ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ അത് കിഡ്നി അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കാണുന്ന കാരണം ഇതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധ അതുപോലെതന്നെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന അണുബാധ ഡെങ്കിപ്പനി എലിപ്പനി മലമ്പനി ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കിഡ്നിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കേടുകൾ തന്നെ ശരീരത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഹൃദയത്തിന് വരുന്ന ഹൃദയസ്തംഭനം, അതുപോലെതന്നെ ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങൾ പാൻക്രിയാസ് ലിവർ ഇതിനെല്ലാം വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് കിഡ്നി കേടുപാടുകൾ വരുന്നതാണ് കൂടുതലായും കാണുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.