ഇതിനെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട അനാവശ്യ രോമങ്ങൾ പൂർണമായും ഇല്ലാതെയാക്കാം

ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അമിതമായുണ്ടാകുന്ന രോമവളർച്ച മുഖത്ത് ആയാലും ശരീരത്തിൽ ആയാലും അമിതമായുണ്ടാകുന്ന രോമവളർച്ച ഒരു പ്രശ്നമാണ് രോമങ്ങൾ കളയാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒരു ടെമ്പററി മാത്രമാണ്. ഷേവ് ചെയ്താൽ മാക്സിമം രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച മാറികിട്ടും. പെര്മന്റ് ആയി അമിതമായ രോമവളർച്ച കളയാൻ ഉള്ള ഒരു ടെക്നിക് ആണ് ലേസർ ഹെയർ റിമൂവർ ഇതിനെപ്പറ്റി ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആയി പോകുന്നത്. എന്താണ് ലൈസർ ലൈസർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മിക്കയാളുകൾക്കും പേടിയാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ ബൾബിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വെളിച്ചം രശ്മി കളെ ഒരു പ്രത്യേക വേവ് ലെങ്ത് മാത്രമുള്ള രശ്മികളെ നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗത്ത് ശരീരത്തിൽ മാത്രം ലൈറ്റ് അടിച്ച് ഇതു മൂലം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് ലൈസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്.

ചേർത്തുവെച്ച സ്കിൻ യിലേക്ക് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ രോമത്തിൽ എയും എയറിന് കളർ കൊടുക്കുന്നത് മെലാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു ഇത് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുമാത്രം നശിക്കും അങ്ങനെയാണ് പെർമെന്റ് ആയിട്ട് ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാനായി ശ്രമിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഏതു ഭാഗത്തെ ഹെയർ നമുക്ക് ഈ മാർഗ്ഗം ഉപയോഗിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശരീരത്തിലെ ഏതുഭാഗത്ത് ഹെയർ ഉംഈ മാർഗ്ഗം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും സാധാരണയായി ആളുകൾ വരുന്നത് മുഖത്തെ അനാവശ്യ രോമങ്ങൾ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.