ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം ഇതാണ് മുടി തഴച്ച് വളരുവാൻ

മുടിവളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? മുടിക്ക് നല്ല ഉള്ള് ഉണ്ടാകാൻ നല്ല കട്ടിയുള്ള മുടി ഉണ്ടാകാൻ മുടി കൊഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനായി പറ്റും മുടിയിലെ താരൻ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ മുടി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം മുടി എന്നു പറയുന്നത് ഒരു ചെടി മുളക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുല്ലു വരുന്നപോലെ ഒരു സംഗതിയല്ല വരും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തോന്നുമെങ്കിലും മുടി എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെഡ് സെൽ ആദ്യം തന്നെ തള്ളി തള്ളി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആണ് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക.

   

ഇപ്പോൾ വളർന്നുവരുന്ന ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെ ചെടിക്ക് വളം കൊടുക്കുന്നതു പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എണ്ണ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വളമിടുന്നത് കൊണ്ടോ ഹെയർ പാക്ക് കൊണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മളാ മുടിക്ക് വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വഴിയും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഹോർമോൺ ഇന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. തൈറോയ്ഡിന് കുറവുകൊണ്ട് ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡിസം എന്നുപറയുന്ന ഇതുകാരണം മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.