ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്ന പ്രമേഹരോഗികൾ സൂക്ഷിക്കുക പ്രമേഹം വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളവരിൽ കാണുന്ന 4 ലക്ഷണങ്ങൾ

ഇന്നിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് പ്രമേഹം ഞാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുടെ നാല് ലക്ഷണങ്ങൾ കുറിച്ചാണ്, ആദ്യം ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം ധാരാളമായി മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം പോവുക രാത്രിയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ മൂത്രം പോകുന്നു വല്ലാതെ മെലിയുന്നു ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ ക്ഷീണം തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഭയങ്കര മടി ഇതൊക്കെയാണ് പ്രമേഹത്തിന് ലക്ഷണങ്ങളായി വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും മുറിവുണ്ടായാൽ ഉറങ്ങാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രമേഹത്തിന് വീട്ടിലുള്ള ഉമ്മയ്ക്ക് ഉപ്പക്ക് ഡയബറ്റിസും ഉണ്ട് അതായത് 40 വയസ്സിനു മുൻപ് ഡയബറ്റിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്.

എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ 30 വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ സാധാരണ ചെക്കപ്പ് പോലെ വെറുംവയറ്റിൽ എയും ഫുഡ് കഴിച്ചു ഉള്ള തുടർ നോക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ചില ആളുകളെ കാണാറുണ്ട് ഒരാഴ്ച നല്ലതുപോലെ ഡയറ്റ് എടുത്തു വന്നു ഷുഗർ ലെവൽ നോക്കും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സർവ്വസാധാരണം ആയിരിക്കും. Hb1സി എന്നുപറയുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് രിതിയാണ് വേണ്ടത് മൂന്നുമാസത്തേക്ക് ഷുഗർ ലെവൽ നോക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇനിയും ഡയബറ്റിക് ആയി ഡയബറ്റിക് എന്റെ ജീവിതം പോയി എന്ന് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് കുറെയധികം ക്യൂ ഉണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ പ്രേമേഹം വന്നിട്ടുള്ളവർ അവർ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് മരുന്നും മെഡിക്കേഷൻ സു കൊണ്ട് 10 ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറച്ചു ചോറ് കഴിക്കുന്നത് ചോറ് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.