ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് അറിയാം

നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് മാനസിക ആരോഗ്യ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള അസുഖം കൂടുകയോ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജിക്കൽ റീസൺസ് ഫിസിക്കൽ റീസൺസ് കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖത്തെ ആണ് നമ്മൾ സൈക്കോസോമറ്റിക് Disorders എന്നു പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി പറയുന്നത് കാണുന്നത് തലവേദന ടെൻഷൻ വന്നാൽ തലവേദന വരും ടെൻഷൻ തലവേദന ഉണ്ട് മൈഗ്രൈൻ തല വേദനയുണ്ട്. ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ശരീരത്തിന് പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല.ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ മൈഗ്രൈൻ മൈഗ്രേൻ വരുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായി രക്തധമനികളിൽ ഡാ വി റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും തലവേദന ഉണ്ടാക്കുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്.

   

ഇപ്പോഴും ഒരു സൈഡിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക .ഇപ്പോഴും തലവേദന ഓടുകൂടി തന്നെ മിക്കപ്പോഴും ചർദ്ദി കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് അടിക്കുക. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് പലപ്പോഴും വരുന്നത് ടെൻഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ്. അല്ലാതെയും ഇതിനു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ജനറ്റിക് കൽ ആയി ടെൻഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന തലവേദന ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ചർദ്ദി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇതെല്ലാം മാനസികമായും കാരണങ്ങളാൽ വരുന്ന തലവേദനകൾ ആണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം സ്കിൻ ആണ് ദേഹം മുഴുവനും ഉണ്ട്. ഈ സ്‌കിനിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മാനസികമായ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാകാം ഒന്നെങ്കിൽ ആകാംക്ഷ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ആകാം ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇരിക്കുക. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.