സ്ത്രീകൾ അറിയാതെ പോകരുത് ഈ ആറു കാര്യങ്ങൾ

ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർത്തവവിരാമ ത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതും. എന്താണ് ആർത്തവ വിരാമം സ്ത്രീകൾക്ക് റെഗുലർ ആയി വരുന്ന പീരിയഡ്സ് 12 മാസത്തേക്ക് വരാതിരുന്നാൽ ആണ് ആർത്തവവിരാമം സംഭവിച്ച എന്ന് പറയുക. ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഹോർമോണുകളായ ഈസ്ട്രജൻ അളവു കുറയുകയും ഓവിലേഷൻ നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുശേഷം പതുക്കെ പതുക്കെ ഓവറിയുടെ ഫങ്ക്ഷൻ കുറയുകയും. പീരീഡ്സ് വരുന്നത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ്,ആർത്തവവിരാമം സംഭവിക്കുന്നത്.

   

ആർത്തവവിരാമത്തിൽ മുമ്പ് സംഭവിക്കുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ 12 മാസം ഉള്ളിൽ അല്ല സംഭവിക്കുന്നത് അതിനുമുമ്പ് തന്നെ ഒരു 40 വയസ്സ് തൊട്ട് ചില സ്ത്രീകളിൽ 35 വയസ്സ് തൊട്ട് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാം. ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള അവബോധം പലർക്കും കുറവാണ്. നാലു മുതൽ എട്ടു വർഷം വരെ ഇതിനു ലക്ഷണങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വരുണ്ട്. ചില ആളുകൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടു വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ആർത്തവവിരാമം വന്നുപോകുന്ന സ്ത്രീകളുമുണ്ട്. പക്ഷേ ചില ആളുകൾക്ക് അത് കാലങ്ങളായി നീണ്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യാംഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഒട്ടുമിക്കതും ഈസ്ട്രജൻ അളവ് കുറയുന്നതുമൂലം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇവയാണ്,  പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ചൂട് മിക്കവാറും ഈ പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇത് കാരണം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന .ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.