ഈ ഇലയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് മാത്രം മതി ഞെട്ടിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ

പണ്ടൊക്കെ പനികൂർക്ക ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിരവധി രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നാണ് പനിക്കൂർക്ക. വിലയാണ് ഇതിൻറെ പ്രധാനമായ ഔഷധ ഭാഗം. ഈ സർവ്വ രോഗശമന കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഏതു അസുഖത്തിനും പ്രതിവിധിയാണ്. പനിക്കും ജലദോഷത്തിനും കഫക്കെട്ടിനും ചുമയ്ക്കും നീർക്കെട്ടിനും വയറു വേദനയും ഗ്രഹണി രോഗത്തിന് പ്രതിവിധിയായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

അതുപോലെതന്നെ ദഹനശക്തിയും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കഞ്ഞിക്കൂര്ക്ക എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും അധികം ഉയരം ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ചെടി വളരുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ചെടി വളരുകയും അതുപോലെതന്നെ വളരെക്കാലം ഇത് നീണ്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെടിയാണ്. ഇതിൻറെ തണ്ടും ഇലകളും ആണ് പ്രധാനമായും ഔഷധത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തണ്ടുകൾ ഒടിച്ചു നട്ടു ഇത് പുതിയത് മുളപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇനി പനി കൂർക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നതുമൂലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന നിരവധി ആരോഗ്യഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരുന്നത്. അതു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.