കൊതുക് കടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ മറന്നു പോകുന്ന ട്രിക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ദിവസം കഴിയുംതോറും, കൊതുകിനെ ശല്യം കൂടിക്കൂടിവരികയാണ്. വീട്ടിലിരുന്നാലും വീട്ടിൽനിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയാലും, ഓക്കേ കൊതുക് കടിക്കുന്നത് ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമുക്കീ കൊതുകിനെ കൊല്ലുന്ന വേണ്ടി കൊതുകിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൊതുക് നമ്മളെ കടിക്കാതെ വേണ്ടി, പലതരത്തിലുള്ള കൊതുക് തിരികളും, അതുപോലെതന്നെ, ഒക്കെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൊതുക് നമ്മളെ കടിക്കുക ഇല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്, അത്ര നല്ലതല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് മാർഗം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പരിചയപ്പെടുത്താനായി പോകുന്നത്.

നമ്മളിങ്ങനെ കൊതുക് കടിക്കാതിരിക്കാൻ, കൊതുക് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാതിരിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടാൻ ആയി കഴിയുന്ന, ഒരു ഓയിൽ അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉള്ളൂ. ഈ കൊതുകുതിരി ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്ര വിലയൊന്നും വാങ്ങില്ല. ഇതിനെ ചേരുവകൾ വാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന്, ഇതിനെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും, ഇതിനെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും, എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും, നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ മുഴുവനായി വ്യക്തമായി മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള ഓയിലുകൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.