സ്ത്രീകളിലെ രഹസ്യം പുരുഷന്മാർ അറിയാതെ പോകരുത്

പൊതുവേ സ്ത്രീകൾ പറയാറുണ്ട്, സമയമായി മെൻസെസ് വരാറായി, എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഈ തുടങ്ങും ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് മെൻസസ് ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല, ചിലർക്ക് ടെൻഷൻ ഉള്ളവർ ഉണ്ട്, ചിലർക്ക് വളരെ സുഖമായി തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോകും, അഞ്ചാറു ദിവസം ഇതേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല, നോർമൽ ബ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കും വേറെ കുഴപ്പം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് മാസം മാസം വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. വേറെ ചിലർക്കാകട്ടെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

അമിതം ആയിട്ടുള്ള വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ബ്ലീഡിങ്, ഇതിന്റെ ആയിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഹോർമോൺ ഇന്റെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതുകൊണ്ട്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാമാസവും ഇത് കൃത്യമായി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മിസ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ വല്ല ടെൻഷനും ഉണ്ടാകും കാരണം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എന്തൊരു പ്രോസസ്സിന് തടസ്സം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സൂചന തന്നെയാണ് മെൻസസ് ഇല്ലാതിരുന്നാൽ, ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പോലും അതിന്റെ മെക്കാനിസം, എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മെൻസസ് സൈക്കിൾ? എന്തിനാണ് മെൻസസ് വരുന്നത്?

എന്തൊക്കെയാണ് നിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നേടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം? ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മെൻസസിന് കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാമാസവും, പുറത്തു വരുന്ന രക്തം, യോനിയിലൂടെ കൂടി വരുന്ന രക്തമാണ്, നമ്മൾ പറയുന്ന മെൻസസ്. ഇത് സാധാരണയായി കുട്ടികളിൽ 10 വയസ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ, പ്രായം പൂർത്തിയാക്കണം മെൻസസ് വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ, അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അവയവങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭാഗമാകാൻ തുടങ്ങി എന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ മെൻസസ് എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പൊതുവേ തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷനടിക്കേണ്ട ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. ഇതിനെ പെറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.