തൈറോയ്ഡ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അപകടം മരുന്നില്ലാതെ തൈറോയ്ഡ് എങ്ങനെ മാറ്റാം

തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഥവാ പ്രതിരോധശേഷിയെ സന്തുലിതാവസ്ഥ, നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ തൈറോയ്ഡിന് സ്വന്തം സിസ്റ്റം തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന തൈറോയ്ഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. Autoഇമ്മ്യൂണൽ തൈറോയ്ഡ് തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട്. തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ T 3, T 4 ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ബ്രെയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടി എസ് എച്ച് ഫോർ, TSH ലെവൽ കുറയുന്നു. അതായത് തൈറോയ്ഡിന് പുറമേ ഹോർമോൺ നൽകുന്നതിനാൽ, ബ്ലഡ് ആവശ്യത്തിൽ ഹോർമോൺ ഉള്ളതിനാൽ, ബ്രെയിൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ തൈറോയ്ഡൈറ്റിസ് കാരണമായ Autoഇമ്മ്യൂണൽ നശിപ്പിക്കുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി യിലെ ഇമ്പാലൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ, തൈറോയ്ഡ് രോഗത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം തൈറോഡിന് എതിരായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന, ആന്റി ബോഡി ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്.

പൊതുവേ TSH കൂടുന്നതിനു, തൈറോയ്ഡ് മൂലം ഹൈപ്പർതൈറോയ്ഡിസം വരാൻ, തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ കൂടുതൽ ആയിട്ട്, റിലീസ് ചെയ്താൽ അവസ്ഥ ഗാനം ഗ്രേറ്റ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കുറയുക. വിറയൽ വരുക , ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുക. അതു കുറച്ചുകൂടി അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണ്. കണ്ണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളിവരുന്ന ആയി തോന്നുക. ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കളും കാരണം പ്രധാനമായും ബോഡി ഇമ്പാലൻസ് ആണ്. ഹൈപ്പർതൈറോയ്ഡിസം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചികിത്സ നേടാൻ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഓൾറെഡി തൈറോയ്ഡിനെ വളരെ കൂടുതലാണ്, ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും തൈറോയ്ഡിന് ഫങ്ക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.