കൈകളുടെ ജോയിന്റ് കളിൽ തരിപ്പ് വേദന മരവിപ്പ് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ടോ കാണാതെ പോകരുത്

കഠിനമായ വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന തോ കൈ പോകാനായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്, ഒരു അസുഖത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം . ഷോൾഡർ ജോലികളിൽ അത് നീര് ഇറങ്ങി ടൈറ്റ് ആവുകയും, അതുകാരണം ജോയിന്റ് വേദനയുണ്ടാകുന്നു ഹോസ്റ്റിങ് ഷോൾഡർ. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ദൈനംദിനജീവിതത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. സാധാരണമായി പ്രമേഹരോഗികളിലും തൈറോയ്ഡ് അസുഖമുള്ള ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന അസുഖമാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് പരിക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ, ചെറിയൊരു ഷോൾഡർ വേദനയായി തുടങ്ങും. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ കൈ പുറകോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും .

അതുകഴിഞ്ഞ് കൂടി കൂടി പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്. രാത്രി പകൽ സമയത്ത് വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ രാത്രി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അസഹ്യമായ വേദന. ആ തോൾ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും. അതുകൂടാതെ കൈ പൊക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഷർട്ട് അയക്കുവാനും, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും അടിച്ചുവരുന്ന മറ്റും ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാറ്റിനെയും ബാധിക്കുന്ന പിന്നെ അസുഖമാണ്. ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നത് കാരണം കണ്ടെത്താനായി കഴിയില്ല, കൂടുതലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രമേഹരോഗികളിലും കൂടുതലായി കാണുന്നത്. ഇതല്ലാതെ പരിക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാരണം ഒരു വീഴ്ചയോ, ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.