വിട്ടുമാറാത്ത ക്ഷീണം ഉന്മേഷക്കുറവ് ഇവനാണ് യഥാർത്ഥ വില്ലൻ അതിന് ഇതാ ഒരു പരിഹാരമാർഗ്ഗം

ഇന്നിവിടെ ഡിസ്ക് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത്. ഒത്തിരി ആളുകൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതായത് എനിക്കൊരു ഉന്മേഷ് കുറവാണ്, എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള താൽപര്യമോ, പുറത്തേക്ക് പോയി നാലാളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്ന് അത് നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എടുക്കേണ്ടത് ഒന്നും അറിയില്ല. രോഗി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇനി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ജോലിയും എടുക്കാതെ മാറി ഇരിക്കുമ്പോൾ, ആളുകളോട് സംസാരിക്കാതെ മാറിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഉന്മേഷം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഏതാ ആ വ്യക്തിക്ക് മടിയാണ്.

അയാൾക്ക് താല്പര്യമില്ല, അതിന് പ്രധാന കാരണം പലതുമുണ്ട് നമ്മുടെ കാരണങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ, ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മറികടക്കാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറക്ക കുറവ് ആണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം രാത്രി 10 മണിക്ക് കിടന്ന് രാവിലെ ആറുമണിക്ക് ഒരു ആളാണ്, നല്ല ഉറക്കം ഉണ്ട് എന്നാണ്, പക്ഷേ രാത്രിയിൽ ഉറക്കം എത്ര നേരത്തേക്ക് ആണ് ഡീപ് ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാണ്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ ആയി എണീക്കുമ്പോൾ, ഈ അവസ്ഥ വരുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. ഡീപ് സ്ലീപ്‌ കിടാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അതിനാൽ അഞ്ചുമണിക്കൂർ അടുപ്പിച്ചുള്ള സ്ലിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉറങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഉപയോഗം വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഉറക്കക്കുറവ് പിറ്റേദിവസം വരുമ്പോഴേക്കും ഉന്മേഷം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.