ഇനിയൊരു മരുന്നു പോലും കഴിക്കാതെ നടുവേദന എന്നേക്കുമായി മാറ്റാം

ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സാധാരണമായ back pain സാധാരണമായ നടുവേദന അതിനുള്ള കുറച്ച് വീട് വൈദ്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിലും ഹോം റെമഡി.back pain നീ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നടുവേദന പറ്റി എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ധാരണ ഉണ്ട്. ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് 90 ശതമാനം പേർക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു നടുവേദന നിന്റെ പ്രശ്നം വരും. ഏതാണ്ട് 100 ശതമാനം ആളുകൾക്ക് വരെ ജീവിതത്തിൽ നടു വേദന വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് ഇപ്പോൾ നടുവേദന ഉള്ളവർ, രണ്ട് നടുവേദന വന്നവർ, മൂന്നാമത് ഇനിയും നടുവേദന വരാൻ ഇരിക്കുന്നവർ. ഇത് അത്രയ്ക്കധികം പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ്.

ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ആയിരുന്നു എന്ന് , എന്നുവച്ചാൽ നടുവേദന ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ആൾക്കും എനിക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ വന്നപ്പോൾ, ഒരു രോഗിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി സാധിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് നടുവേദന വരുമ്പോൾ, അതുകാരണം ഒന്നും ചെയ്യാനായി സാധിക്കാത്തത് അതുകഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്നു പ്രാവശ്യം വന്നു. അതിൽനിന്ന് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, എന്തെങ്കിലും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആണോ എന്ന് ആണ്. എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.