ശരീരത്തിലെ രക്ത കുറവ് കഴിയ്ക്കേണ്ടതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അനിയ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ സർവ്വസാധാരണമാണ്. ഇന്ത്യയിലെതന്നെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അനിമിയ തന്നെയാണ്. സാധാരണ അനിമിയ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രായംചെന്നവരിലും സ്ത്രീകളിലും കുട്ടികളിലുമാണ്. ഈ അനിമിയ കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണസാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണസാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ആദ്യമായിട്ട് അനിമിയ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ രക്തത്തിൻറെ അകത്ത് രണ്ടുതരത്തിലുള്ള കമ്പോണെൻ്റുകൾ ഉണ്ട്. കോശങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മ ഉണ്ട്. ഈ കോശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആർബിസി, ഡബ്ലിയു ബി സി, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ എന്നിവയാണ്. ആർ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലുകൾ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ചുവന്ന നിറം ആണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിന് പ്രധാന ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓക്സിജനും അതുപോലെതന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് പോലെയുള്ള മറ്റ് പോഷകങ്ങളും ചെറിയ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഓരോ കോശങ്ങളിലും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

അത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം ആണ് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അനിയ അല്ലെങ്കിൽ രക്തകുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വിളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് ഈ ആർ ബി സിയുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരുക. രണ്ടാമതായി ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവിൽ കുറവ് വരുക. അപ്പോൾ ഈ അനിമിയ പല തരത്തിലുള്ള ഉണ്ട്. അയനിൻറെ കുറവുമൂലമുണ്ടാകുന്ന അനിമിയ ഉണ്ട്. വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.