നിങ്ങൾക്ക് കിഡ്നി രോഗം ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ

ഈ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിഡ്നി രോഗം ഉണ്ട്. കിഡ്നി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ശരീരത്തിലെ രക്ത ശുദ്ധീകരണത്തിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് വൃക്കകൾ അഥവാ കിഡ്നികൾ. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതു വൃക്ക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടു തന്നെയാണ്. രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് പലപ്പോഴും രോഗം ഗുരുതരമാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ ലഭ്യതക്കുറവാണ് രോഗത്തെ പലപ്പോഴായി പ്രശ്നമാകുന്നത്.

എന്നാൽ കിഡ്നി നമ്മളോട് പിണങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അമിതവിയർപ്പ്. അമിത വിയർപ്പാണ് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം. മാത്രമല്ല സന്ധികളിലെ അതി കഠിനമായ വേദനയും കിഡ്നി പ്രശ്നത്താലാണ് എന്നതിൻറെ സൂചനയാണ് മൂത്രസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ. മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിന് ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, രക്തം കലർന്ന മൂത്രം, മൂത്രത്തിന് നിറവ്യത്യാസം, അർദ്ധരാത്രിയിലെ മൂത്രശങ്ക, ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള മൂത്രശങ്ക ഇവയെല്ലാം തുടക്കമാണ്.

ചർമപ്രശ്നങ്ങൾ ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും കിഡ്നി തകരാറിലാണ് എന്നതിൻറെ സൂചനയാണ്. രക്തത്തിൽ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ശുദ്ധീകരണം നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ചർമപ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. അമിത ക്ഷീണം, വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ക്ഷീണം അനുഭവിക്കുന്നത് പ്രശ്നമാണ്. ചുവന്ന രക്തകോശങ്ങൾ വരുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ക്ഷീണത്തിന് കാരണമാകുന്നതും ഇത് അനീമിയ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.