ശരീരം വളരെ മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്വാസകോശത്തിലെ കാൻസർ സാധ്യതകൾ.

നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിബിൻ ജോസ് ലെൻസ് കാൻസർ കേൾക്കുമ്പോൾതന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഭയമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ ലെൻസ് കാൻസർ ഒഴിവാക്കാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ലെൻസ് കാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽതന്നെ എങ്ങനെ നിർണയിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് ഫലപ്രദം ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ലെൻസ് കാൻസർ പ്രൈമറി ആയിട്ടും സെക്കൻഡറി ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം.

അതായത് തുടക്കത്തിൽതന്നെ ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ട ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഓർഗൺ ആയിട്ടും ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കാം വേറെ ഒരു അവയവത്തെ ബാധിച്ച ക്യാൻസറിന്റെ സെക്കൻഡറി ആയി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും സ്പ്രെഡ് ആയി ലെൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മെലികൺ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടും നമുക്ക് lens കാൻസറിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. അത് ഒരുപാട് ആളുകളിൽ ഒത്തിരി പേരിൽ ഒന്നും വരുന്നതല്ല. അത് ഒരു മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലിനിക്കൽ പർമിനോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഓപ്പിയിൽ വരുന്ന രോഗികളെ നമ്മൾ നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

എന്നാൽ പലർക്കും ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അവർ റിപ്പീറ്റ് ആയി എക്സറേ എടുത്തു നോക്കുന്നു. പലരും റിപ്പീറ്റഡായി ഇസിജി എടുത്തു നോക്കുന്നു. നെഞ്ചിൽ വേദന നെഞ്ചിൽ പുകച്ചിൽ നീറ്റൽ എന്തോ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ള സിംടംസ് ആയിട്ട് ആൾക്കാര് ഭയചകിതരായി ആൾക്കാര് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ ലാസ്റ്റ് കണ്ട പേഷ്യന്റ് പോലും നമ്മുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രാഥമികമായി ഉള്ള പരിശോധന എന്ന നിലയിൽ ചെസ്റ്റ് എക്സ്-റേ തന്നെയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല അഭികാമ്യം. അപ്പോൾ എക്സ്-റേയിൽ എന്തെങ്കിലും മുഴയായിട്ടോ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.