ചുണ്ടുകൾ ബീറ്റ്റൂട്ട് പോലെ ചുവന്നിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

മനോഹരം ആയിട്ടുള്ള ചുണ്ടുകൾ എന്നുപറയുന്നത് എല്ലാവരുടേയും ഒരു സ്വപ്നമാണ്. മനോഹരമായ ചുണ്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ വരണ്ട ചുണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ ചുണ്ടുകൾ വിണ്ടുകീറുന്നത് തടയാനും ഉള്ള മാർഗങ്ങൾ ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സിഗരറ്റ് നല്ലതുപോലെ വലിച്ചിട്ട് ചുണ്ടുകൾ കറുത്തുപോയ ആളുകൾക്കുള്ള നല്ലൊരു പരിഹാരമാർഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞുതരുന്നത്.

അതുപോലെതന്നെ ചുണ്ടുകൾക്കു മുകളിലായുള്ള കറുത്ത പാടുകൾ മാറ്റാനുള്ള മാർഗവും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിലുള്ള വഴിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഗ്ലിസറിൻ ആണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങാനീര് ആണ്. ഈ ടിപ്പ് നിങ്ങൾ ദിവസേന രണ്ടുനേരം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി ചുണ്ട് മനോഹരമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ മിശ്രിതം mmm എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

Beautiful lips are a dream of everyone. It is said to be a way to get beautiful lips, as well as to get rid of dry lips, as well as prevent the tearing of the lips. Today’s video offers you a good solution for people who smoke cigarettes and blacken their lips.

It also provides a way to remove dark spots on the lips. Here’s a natural way to change these things. The first thing we need to make is glycerin. Next, we add lemon juice to it. You should do this tip twice a day. Now you should watch this video to learn how mmm is prepared with this mixture that will help you make your lips beautiful.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *