ശരീരം മുൻകൂട്ടി പ്രകടമാക്കുന്ന കിഡ്നി രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് കിഡ്നി രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും കിഡ്നിയുടെ അസുഖങ്ങൾക്ക് പ്രകടമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണണമെന്നില്ല പക്ഷേ വളരെ ചെറുതായ പല ലക്ഷണങ്ങളും കിഡ്നി രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ആകാം പ്രധാനപ്പെട്ട കിഡ്നി രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ മുഖത്തും കാലിലും കാണപ്പെടുന്ന നീര് ഉത്തരത്തിന്റെ അളവ് കുറവ് മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കളറിലെ വ്യത്യാസം ചുവന്ന കളർ വരിക ഇടയ്ക്കിടയിൽ മൂത്രനാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ഇത് കിഡ്നി രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാം മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ പത വരിക നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക ഓക്കാനം ശർദ്ദി വിശപ്പ് ഇല്ലായ്മ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള മടുപ്പ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ കിഡ്നി രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കിഡ്നി രോഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം കാലുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന നീരാണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായി കുറെയധികം നേരം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കാണാറുള്ളത്.

ഇത് കിഡ്നിയിലൂടെ പ്രോട്ടീൻ ലീക്കായി പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് കാലുകളിലും മുഖത്തും കാണപ്പെടുന്ന നീര് കിഡ്നി രോഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ആകാം അതുപോലെതന്നെ മൂത്രത്തിൽ കാണുന്ന രക്താണുക്കളുടെ അളവ് ഉള്ള ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ മൂന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വരുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കിഡ്നി രോഗം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം 80% കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പ്രമേഹവും അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തസമ്മർദ്ദമാണ് ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഈ അസുഖങ്ങൾ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി കണ്ടത് മുഖത്തും കാലുകളിലും കാണുന്ന നീരാകാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.