നിങ്ങളുടെ കിഡ്നി നശിച്ചു തുടങ്ങി ഈ 6 ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ

കഴിഞ്ഞ 30 വർഷങ്ങളായി വൃക്കരോഗികളിൽ നിരന്തരമായി ചികിത്സയും ഡയാലിസിസ് പെയ്യുകയും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുകയും അവരുടെ ജീവിതം കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വൃക്കരോഗങ്ങൾ വളരെ അധികമാണ് നൂറിൽ 13 പേരെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വൃക്ക രോഗം ഉണ്ട് എന്നാണ് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനകളുടെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം വൃക്ക രോഗം വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം വൃക്ക രോഗം വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ മരണം സുനിശ്ചിതമാണ് വൃക്കകൾ എന്നുപറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോഡി അവയവങ്ങളാണ് ശരീരത്തിലെ മറ്റു യോഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആന്തരിക പരിസ്ഥിതി എപ്പോഴും നിലനിർത്തി പോകുന്നത് ഈ വൃക്കകളാണ്.

നമ്മളറിയാതെ ശരീരത്തിലെ രക്തം 24 മണിക്കൂറും 20 തവണയും അധികം ശുദ്ധീകരിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടമയാണ് വൃക്കകളുടെ കൂടാതെ വൃക്കകൾ ശരീരത്തിൽ ജലത്തിന്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചാലും നീര് ഒന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല എത്ര കുടിച്ചാലും മൂത്രമായി തന്നെ പോകും ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന അപചയത്തിന് ശേഷം അതായത് മെട്രോപോളിസ് അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ യൂറിയ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായ എല്ലാം പുറന്തള്ളുന്ന കിഡ്നികൾ ആണ്. കൂടാതെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ഡി കൂടാതെ ശരീരത്തിലെ കാൽസ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നത് വൃക്കകളാണ്. രക്തസമ്മർദ്ദം ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് ശരീരത്തിലെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിന്നും വൃക്കകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ മുഖേനയാണ് രക്തത്തിലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശരിയാ രീതിയിൽ രക്തം വേണം എകിൽ ഈ അവയവം ഇല്ലാതെ പറ്റില്ലഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.