മഞ്ഞൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വീഡിയോ

ഭാരതീയ ചികിത്സാരീതികളിൽ ഏറ്റവുമധികം പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള സർവ്വ ശാസ്ത്രമായ മഞ്ഞൾ അടുത്തകാലത്തായി അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സുഗന്ധവ്യഞ്ജനമാണ്. നിത്യജീവിതത്തിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് പുറമേ ആചാരത്തിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും വളരെ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞളിന് ഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ സ്വർണത്തിന് തുല്യമായ സ്ഥാനമാണ് നൽകിയിരുന്നത്.

വിഷഹാരി യും അണുനാശിനിയും ആയ മഞ്ഞൾ സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിനും വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ആധുനികശാസ്ത്രം ഔഷധങ്ങൾക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷേ മഞ്ഞളിൽ ആയിരിക്കും. അതിസാരത്തിന് മൂന്നു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് ഇളക്കി തിളപ്പിച്ചാറിയ ശേഷം രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി.

മഞ്ഞളും തളിർ കറിവേപ്പിലയും വെള്ളം ചേർത്തരച്ച് മുറിവിൽ പുരട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾകൊണ്ട് മുറിവുകൾ ഉണങ്ങി കിട്ടുന്നതാണ്. മഞ്ഞൾ ദിവസേന നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഉള്ള ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.