പഞ്ചസാര ഉപേക്ഷിച്ച് 21 ദിവസം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം

മധുരം അഥവാ പഞ്ചസാര നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അവനെ അങ്ങ് മാറ്റിനിർത്തിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതകരമായ ഉള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മധുരം ഒഴിച്ച് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മധുരമേറിയ ഉള്ള പല ജീവിതാനുഭവങ്ങളും നമ്മൾ മധുരം പങ്കുവെച്ചു കൊണ്ടാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മധുരവുമായി വന്നു അമ്മയോട് സ്നേഹപൂർവ്വം മധുരം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ വാങ്ങിത്തന്ന മുണ്ടും ഷർട്ടും ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മധുര നമ്മൾ ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ ഇടയില്ലാത്ത കുറച്ചു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ മധുരം എന്നു പറയുമ്പോൾ പഞ്ചസാര മാത്രമല്ല.

   

പലപ്പോഴും ഡയബറ്റിക് രോഗികൾ പഞ്ചസാര മാത്രമാണ് കുഴപ്പം ഉള്ളത് എന്ന് കരുതി മധുരം ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റു പല സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ പാനി അതുമല്ലെങ്കിൽ കരിപെട്ടി അതുമല്ലെങ്കിൽ തേൻപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, മറ്റു ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസുകൾ ഫ്രൂട്ടിൽ ഉള്ള മധുരം കുഴപ്പം ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് ധരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ് നമുക്ക് മധുരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ വക സാധനങ്ങൾ എല്ലാം, കലറി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഷുഗർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ചില സംഗതികൾ ഉണ്ട്,അധികമായാൽ അമൃതും വിഷം എന്നു പറയുന്നപോലെ ഷുഗർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സംഗതികളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോ കലറി പല കോള ഇത്തരത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.