ഈ രീതിയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മുരിങ്ങയില ഇതുപോലെ കഴിച്ചാൽ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ നിയന്ത്രിക്കാനാകും

ഇന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്നു പറയുന്നത്. ബ്ലഡ് പ്രഷർ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് . സുജോക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൊറിയൻ ചികിത്സാരീതിയാണ്, ഈ സുജോക് കറസ്പോണ്ടൻസ്, ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പല വീഡിയോകളുടെയും കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ശരീരത്തിലെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭാഗത്തെയാണ്, കറസ്പോണ്ടൻസ് പറയുന്നത്. സുജോക് കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മുടെ ചികിത്സ വരുന്നത്. അതായത് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൈയും കാലും മാത്രമാണ്. കാരണം സുജോക് അർത്ഥം കൈ കാൽ എന്നാണ് കൊറിയൻ ഭാഷയിൽ.

   

നമ്മുടെ കൈകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് സുജോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ, ഒരു കൊറിയൻ പ്രൊഫസറായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിരുന്നു സുജോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത്. 2010 ൽ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്ത് നിന്നും പോയി. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, ചികിത്സ രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ കാര്യങ്ങളാണ്, ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുമായി ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. കാലിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കയ്യിലെ വിരലുകൾ ഈ രണ്ടു വിരലുകളാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കൈകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ, തലയ്ക്ക് പകരമായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൺ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ തള്ളവിരൽ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.