നടുവേദന കാൽ കൈ മരവിപ്പ് ഇവ ജീവിതത്തിൽ ഇനി വരില്ല, രാത്രിയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് പോലെ ചെയ്താൽ

സ്കോളിസിസ് എന്ന അസുഖത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആണ്. ഇന്നിവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്കോളിസിസ് എന്നുപറഞ്ഞാൽ നട്ടെല്ലിലെ ഒരു അസുഖം ആണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ നട്ടെൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാം. നമുക്ക് 33 കശേരുക്കൾ ഉണ്ട്. അതോ നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നിനുമുകളിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള താണ്, നട്ടെല്ല്. കശേരുക്കൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു, സ്പോഞ്ച് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്. ഈ കാണുന്നത് ബോൺ ആണ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് സ്പോഞ്ച് പോലെ കാണുന്നതാണ് ഡിസ്ക്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക് തള്ളി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഭിപ്രായം ഒക്കെ ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ, ഡിസ്കിനു തേയ്മാനം വന്നുതുടങ്ങും.

   

തേയ്മാനം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്നതിനെയാണ് സ്കോളിസിസ് എന്നു പറയുന്നത്. ഇത് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്, കഴുത്തിന് ഭാഗത്ത് ഡിസ്ക് തള്ളി വരുന്നതും, നടുവിന് ഭാഗത്ത്, നടുവേദന ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം, കഴുത്തിന് ഭാഗത്ത് ഈ കശേരുക്കൾ , വളരെയധികം മൂവ്മെന്റ് സാധ്യത ഉള്ളതാണ്, കഴുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കണം. ആ സമയത്ത് ഡിസ്ക് ആണ് ഇവ തമ്മിൽ തട്ടാതെ നോക്കുന്നത്. കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തേയ്മാനം വരും. 40 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഈ സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ തേയ്മാനം വരുകയും. അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ കുനിയുമ്പോൾ നട്ടെല്ലിലെ മൊത്തമായി വളയുന്നു. എവിടെയാണ് കൂടുതലായി ഡ്രസ്സ് വരുന്നത്. ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത് വലിയ നീക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം അവിടെ കേടുകൾ ഒന്നും വരാറില്ല. ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക