പൈൽസ് ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർണമായും മാറ്റിയെടുക്കാം ഈസി റെമഡി ഫോർ ഹെമോറാഹോയ്‌ഡ്‌സ്

മൂലക്കുരു കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും, പൈൽസ് അഥവാ മൂലക്കുരു കുരിശുമല എന്ന പോലെ സ്ത്രീകളിലും ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. മലദ്വാരത്തിൽ അടുത്തുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കുകയും പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്, രോഗലക്ഷണം എന്നാൽ മുടി വയ്ക്കപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ഇതിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി. സ്ത്രീകൾ പറയാൻ മടിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് ചികിത്സിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തിക്കാൻ ഉള്ളത്. സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രസവാനന്തരം ഈ രോഗം സാധാരണമാണ്, ഓരോ ഗർഭാവസ്ഥയുടെ മൊത്തവും അടിഭാഗത്തെ പേശികളും, അവയവങ്ങളും അസാധാരണമായ വിധം അയഞ്ഞ വികസിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പ്രസവം ആവുകയുള്ളൂ ഒപ്പം ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഭാരം മലാശയത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന മർദവും പൈൽസിന് കാരണമാകുന്നു. ചിലരിൽ പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹം, പ്രഷർ എന്നിവപോലെ മൂലക്കുരുവും തനിയെ മാറ്റാം.

എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള ഓരോ പ്രസവവും, ലോക സ്ഥിതി വഷളാക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ചിലരിൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ, കാലിലെ സ്ഥിര വീക്കവും വരാം. പൈൽസ് രണ്ടുതരം പ്രധാനമായും രണ്ടുതരം ആണുള്ളത്. ബാഹ്യവും ആന്തരികവും. ബാഹ്യം ആയത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി ഇരിക്കും അവ കുരുമുളകിന്റെ വലുപ്പം മുതൽ മുന്തിരിക്കുല യുടെ വരെ ഉണ്ടാകാം. മലാശയത്തിൽ പ്രധാനമായും, മൂന്ന് സിരകൾ ആണുള്ളത്. എന്നാൽ ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു വരെ മുഴകൾ ഉണ്ടാകാം അതിനെ ഘട്ടത്തിൽ വിസർജനത്തിനു ശേഷം മൂലക്കുരു ഉൾവലിയുകയും, കാലക്രമേണ ഒരു അറിയാതെ ഇരിക്കുകയും, വിരലുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് അമർത്തി വെക്കേണ്ടത് ആയിരുന്നു പിന്നീട്, അതും സാധ്യമാകാതെ വരുന്നു. രണ്ടുതരത്തിലുള്ള അതിനെയും രക്തസ്രാവം ഉള്ളതെന്നും രക്തസ്രാവം ഇല്ലാത്തത് എന്നോ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം. എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.