വെരിക്കോസ് വെയിൻ പൂർണ്ണമായി മാറി കിട്ടും , ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

നമ്മൾ എന്നു പറയാൻ പോകുന്ന ടിപ്പ് എന്നുപറയുന്നത്, വെരിക്കോസ് വെയിൻ കുറിച്ചാണ്. കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരുപാടുപേർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്തെങ്കിലും ചികിത്സാമാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന്? ഇതിനു നൂറുശതമാനവും ചികിത്സയുണ്ട്. വെരിക്കോസ് വെയിൻ വരുന്നതിന് കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു കാരണമാണ്. ഹാർട്ട്ലേക്ക് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ റിവേഴ്‌ലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, വെരിക്കോസ് വെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് എക്സസൈസ് ഒരുപാട് മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഒരു തെറാപ്പിയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ എക്സസൈസ് എന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കിടന്നിട്ട്, സാധാരണ കേള്ക്കു ന്ന പോലെത്തെ കിടന്നിട്ട് മതിലിലേക്ക് കാലുകൾ പൊക്കി വയ്ക്കുന്നത് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ, തിരിച്ചറിവ് റിവേഴ്‌സ് ആയി പമ്പ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട്, അത് നല്ലൊരു എക്സൈസിനെ ഭാഗമായിട്ടും നല്ലതാണ്. കൂടുതൽ ആളുകളും നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ജോലിചെയ്യുന്നവരിൽ, കൂടുതലായി ബാർബർ ഷോപ്പിൽ ആളുകൾക്കൊക്കെ, നിന്നുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കൂടുതലായി ഈ പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നത്.

വെരിക്കോസ് ഇനി പിന്നെയുമൊരു ഹോം റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത്, കറക്ടായിട്ട് തന്നെ ഇതു മനസ്സിലാക്കുക. നല്ല രീതിയിലുള്ള റെമഡി ആണ് ഇത്, സർക്കുലേഷൻ ക്ലിയർ ആവുന്നതിനു, വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉള്ളിലോട്ട് അകത്തോട്ട് വലിഞ്ഞു പോകാൻ ആയിട്ട് റെമഡി ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ മുതിര എടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുതിര എന്താണെന്നുള്ളത്, അറിയാത്തവർക്ക് ഇവിടെ പിച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുതിര എടുത്തിട്ട് പകുതി വേവിക്കുക. കുക്കറിലിട്ട് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വിസിൽ അടിക്കുക. അതിൽ പകുതിയും മുതിര വേവിച്ചതും, ഒരെണ്ണം അനാർ എടുക്കുക. വലിയ അനാർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി മതിയാകും. ഇനി പറ്റി കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.