മൈഗ്രൈൻ മൈഗ്രേൻ മാറാൻ ഏറ്റവും മികച്ച ഒറ്റമൂലി നിർബന്ധമായും കാണുക

കഴിഞ്ഞ തവണ എൻറെ ഒരു അധ്യാപകൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ കുട്ടിയുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിച്ചത്. ഞാൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് ചോദിച്ചു ഈ തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുൻപ് മൈഗ്രേൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുൻപ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുവാൻ പോകുവാണ് എന്ന് അറിയുവാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത്. എൻറെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പറയുന്നത് സാറേ എനിക്ക് മൈഗ്രേൻ വരുകയാണ് ഇത് ഇന്ന് കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു നാളെയും മറ്റന്നാളും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ശരിയാവുകയുള്ളൂ. മൈഗ്രേൻ ഇവരെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഇത് ഒരു മടിയുടെ ലക്ഷണമാണോ.

പരീക്ഷ പേടിയോ മറ്റോ ആണോ. എങ്ങനെ ഒരു തലവേദന വരുന്നതിനു മുൻപ് ഉണ്ടാകും എന്ന് അറിയുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻറെ അധ്യാപകൻ എന്നെ വിളിച്ചത്. അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കണം എന്ന് മൈഗ്രേൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നികുത്ത് എന്ന രോഗം കാരണം കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എത്രത്തോളം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നും ഈ മൈഗ്രൈൻ കാരണം കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വ്യായാമത്തിലൂടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ജീവിതശൈലിയിലൂടെ ഒറ്റമൂലിയിലൂടെ എന്തെല്ലാം ചികിത്സകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്.

നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള തലവേദനകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പലരും തലവേദനകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തലവേദന ഉണ്ട്. മൈഗ്രൈന് അഥവാ ചെന്നിക്കുത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ കൊടിഞ്ഞി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തലവേദന. ഈ തലവേദന യുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ആയിരിക്കും വരിക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.