മരുന്നുകൾ ഒരു പ്രധിവിധിയാണോ മരുന്നുകൾ ഇല്ലാതെ രോഗങ്ങൾ പരിഹരിക്കനാവുമോ

മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം നിങ്ങളെ കൂടുതൽ രോഗികളാക്കുന്നു. രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓപ്പറേഷന്റെ കുറവുമൂലമാണ് പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല എന്ന് നമുക്ക്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ രോഗങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മരുന്നോ ഓപ്പറേഷനോ കൊണ്ട് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാനാവാത്തത്? മരുന്നുകൾ കിഡ്നിയെയും കരളിനെയും ബാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. എന്നാലും കിഡ്നി രോഗികൾ കരൾ രോഗിയും പലതരം മരുന്നുകൾ ആണ് കഴിക്കുന്നത്.

ഇതിന് ശാസ്ത്രം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇന്നത്തെ ചികിത്സ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ പരിശോധനകളിലൂടെ കണ്ടെത്താം? പരിശോധനയിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സാധ്യത കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? മരുന്നുകളും ആൻജിയോഗ്രാഫി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ബൈപ്പാസ് തുടങ്ങിയവ ഓപ്പറേഷനുകളും അപകടസാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഹാർട്ടറ്റാക്ക് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവർക്ക് ബൈപ്പാസ് പോലെയുള്ള ഓപ്പറേഷനുകൾ ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയുമോ? ഇത്തരം ഓപ്പറേഷനുകൾ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഹാർട്ടറ്റാക്ക് മൂലമുള്ള മരണം കൂടുമോ.

ജീവിതശൈലി ഉത്തമമാകുന്നു രക്തക്കുഴലിലെ ബ്ലോക്കുകൾ മാറ്റി ഹൃദയത്തിൻറെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുവാനും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് ആയി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കുറച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഹാർട്ടറ്റാക്ക് വന്നവർക്ക് വീണ്ടും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പങ്കുവെയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.