ഇത് കരൾ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു പ്രമേഹത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് കിഡ്‌നി

ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെച്ച് ഗുളികകൾ കൊടുത്തു നീ എന്തിനാണ് ഇൻസുലിൻ കുത്തിവയ്ക്കുന്നത് എന്നതാണ് പ്രമേഹത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇൻസുലിൻ ഗുളിക എന്നിവ നിർത്തി പ്രമേഹരോഗിയുടെ പ്രമേഹരോഗി അല്ലാതെ ആക്കാനുള്ള ആ ആ ശാസ്ത്രീയം ആയിട്ടുള്ള കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ പ്രമേഹം രണ്ടു തരമാണ് ടൈപ്പ് one ടൈപ്പ് two 90% പ്രമേഹവും ടൈപ്പ് റ്റു വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് ഇതാണ് സാധാരണ പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹം ഗർഭിണികളിലുണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹം ഈ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് ഇതിന് കാരണം ഇൻസുലിൻ കുറവല്ല മറിച് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തിക്കാനായി കഴിയുന്നില്ല.

   

എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള അപാകതകൾ മൂലം ശരീരത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന കൊഴുപ്പാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതു മരുന്നിലൂടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകിയോ മാറ്റാനായി കഴിയില്ല ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രമേഹ മരുന്നുകൾ ഇൻസുലിൻ എടുത്താലും ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് നോർമൽ ആയി നിർത്താൻ പറ്റാത്തത് കാരണം ഇതുതന്നെ രോഗകാരണമായ ജീവിതശൈലി ഉള്ള അപാകതകൾ കണ്ടെത്തി തിരുത്താൻ ആയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സഹായമാണ് രോഗിക്കു നൽകേണ്ടത് ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൂടിയ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രമേഹം പൂർണമായിത്തന്നെ മാറ്റാനും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം തന്നെ നോർമൽ ആക്കി നിലനിർത്താനും, അതായത് പ്രമേഹ രോഗി അല്ലാതാക്കാനും സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.