ഉദ്ധാ.രണ ശക്തി പുരുഷന്മാരിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ

ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് തന്നെ ഉദ്ധാരണ പ്രശ്നത്തിന് കാരണങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് കുറച്ചുകാരണങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾ ബ്ലോക്ക് ആണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാക്കിനെ …

ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എത്ര പഴകിയ കൊളസ്ട്രോളും നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ ഇല്ലാതെയാകും

നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആരോഗ്യം പലപ്പോഴും ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ടാണ് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വരുന്ന പല രോഗികളും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് …

ഈ ചെറിയ ലക്ഷണം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ പുരുഷന്മാരിലെ ഉദ്ധാ.രണ പ്രശ്നം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയി മാറും

നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഉദ്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പുരുഷന്മാർക്ക് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മിക്ക പുരുഷന്മാർക്കും ഉദ്ധാരണത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് തന്നെ ഈ ഉദ്ധാരണ …

മദ്യവും ചോറും ഒരുമിച്ചു കഴിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നത്?

ശരീരത്തിന് ഊർജ്ജമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായി സാധിക്കുന്ന മദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് കരൾ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കരൾ ചുരുങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ ബ്രെയിനും ചുരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇഞ്ചക്ഷന് മുമ്പ് ഇഞ്ചക്ഷന് മുമ്പ് സ്കിൻ അണു …