മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം നടക്കുമോ? കൃത്യമായി പറയും എപ്പോൾ നടക്കും മനസ്സിലെ ആ ആഗ്രഹം

കുറെ സ്ഥലമെല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായും വിശകലനം ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് തത്തകളെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് പച്ച തത്ത അടുത്തത് മഞ്ഞ തത്തയാണ് ഇവിടെ തത്തകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പൊതുവേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സംസാരഭാഷ ഇവ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തോ അതുതന്നെ നമ്മളോട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു പറയുന്നു അപൂർവ്വം ചില പക്ഷികളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും.

   

ഇന്ത്യയിലെ തന്തകൾ സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ ലോകത്ത് ഒരു തത്തയും ഇത്രയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കാറില്ല ആണ് നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾക്കിടയിൽ അവിടെ നല്ല തത്ത പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ശൈലി ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് തന്നെ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു തത്തയെ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ സംസാരിപ്പിച്ച് എടുക്കുന്ന ഒരു വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ചുവന്ന മുളകുണ്ട് ഇതിന് പാലക്കാട് ഭാഷയിൽ കരണം പൊട്ടിമുളക് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നുവച്ചാൽ ഇത് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എരിവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കരണം വരെ.

പൊട്ടിപ്പോകും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു കരണം പൊട്ടിമുളക് എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈയൊരു മുളകിന്റെ അരി കൊടുക്കില്ല പകരം ഇതിന്റെ ദശയാണ് നമ്മൾ തത്തയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ കേവലം മൂന്നുമാസം കൊണ്ട് തന്നെ തത്തയുടെ ആ ഒരു പേരുപേരുത നാക്ക് വളരെ സ്പോഞ്ച് പോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയി മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒരു എട്ട് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആകട്ടെ മൂന്നു വർഷം വരെ സമയം എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.