പ്രസവിച്ച ചീറ്റയുടെ അടുത്തേക്ക് പ്രസവിച്ച ഉടൻനായമരിച്ചു പട്ടികുട്ടികളെ, കിടത്തിയപ്പോൾസംഭവിച്ചത്കണ്ടോ

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വേഗതയേറിയ ഒരു മൃഗം തന്നെയാണ് ചീറ്റ മാംസ ആഹാരം ആയിട്ടുള്ള ചീറ്റ വളരെയധികം അപകടകരമുള്ളതുമാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ കൗതുകമുള്ള ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് പുറത്തുവരുന്നത് ഒരു സൂ നിന്നാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ നായ മരിക്കുകയും നായ കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന ചീറ്റയുടെ അടുത്തേക്ക് മാറ്റുകയും എല്ലാം ചെയ്തു വളരെയധികം പേടിയോടുകൂടിയാണ്.

   

അധികൃതർ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം നായകളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചീറ്റ ഭക്ഷണമാക്കും പക്ഷേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്നാണ് ചീറ്റ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നായ്ക്കുട്ടികളെയും നോക്കി ചീറ്റയുടെ കുട്ടികളും നായയുടെ കുട്ടികളും ഒരേ പോലെ തന്നെ കളിച്ചുവളർന്നു അവർ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെയാണ് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ മൃഗശാലയിൽ എത്തുന്ന കാഴ്ചക്കാരെ വരെ.

അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് വളർന്നു എങ്കിലും ഒരു ചീറ്റയും നയയുമായി വേർപിരിയാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല ചീറ്റയെ മാറ്റിയിട്ടു എങ്കിലും ചീത്ത ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല അങ്ങനെ വീണ്ടും അവരെ ഒരുമിച്ച് ആക്കി ഇപ്പോൾ മൃഗശാലയിൽ വരുന്നവർക്ക് വളരെ വലിയ കൗതുകം തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു സ്നേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.