സിനിമയെ വെല്ലുന്ന ട്വിസ്ററ് ,കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് വരൻ ഒളിച്ചോടി കരഞ്ഞു തളർന്ന് വധു!

വരൻ ഒളിച്ചോടി കരഞ്ഞു തളർന്നു വധുവിനെ നടന്നത് സിനിമയെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള വിവാഹ ദിവസം വധുവിനെയും വീട്ടുകാരെയും പറ്റിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ വരൻ കാമുക്കിയുടെ എവിടെ പോവുകയായിരുന്നു അവസാനം വിവാഹ ദിവസം ഇതന്നെ ആകെ തളർന്നു വധുവിനും വീട്ടുകാർക്കും ആയിട്ടുള്ളത് കല്യാണം കൂടാൻ വന്നിട്ടുള്ള വിവാഹം കൂടാൻ വന്ന യുവാവ് സംഭവം സിനിമ കഥയെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തെറ്റ് അതേപോലെതന്നെ തോന്നിക്കുന്ന.

   

ഈ ഒരു കല്യാണം കർണാടകയിലെ മംഗളൂരിൽ വച്ചിട്ടാണ് സഹോദരൻ ആയിട്ടുള്ള ജീവനും നദീറിന് ഒരേ ദിവസം ഒരേ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് കല്യാണത്തിന് മുൻപുള്ള ചടങ്ങുകളും മറ്റും തന്നെ വൻ ആഘോഷത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കല്യാണ ദിവസത്തിന്റെ അന്ന് നവീനെ കാണാനാവുകയായിരുന്നു വരനായിട്ടു നവീനെ അവിടെ മുഴുവനായിട്ടും അന്വേഷിച്ചുവെങ്കിലും.

അവിടെ ഒന്നും തന്നെ കാണാനായി സാധിച്ചില്ല അറിയാനായി കഴിഞ്ഞത് അവൾ കാമുകിയുമായി ഒളിച്ചോടിപ്പോയി എന്നായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചില്ല എങ്കിൽ കല്യാണത്തിൽ വന്നു ആൽമഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അതോടുകൂടി തന്നെ കല്യാണത്തിന് അന്ന് ഒളിച്ചോടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ സഹോദരൻ ആയിട്ടുള്ള അശോകന്റെ വിവാഹം നടന്നു എന്നാൽ നവീൻ താലികെട്ടാൻ ആയിട്ടിരുന്ന.

വധു വും സിന്ധുവും കുടുംബവും ഇതറിഞ്ഞ് പോവുകയായിരുന്നു സമയത്ത് തന്നെയാണ് സിനിമ കഥ പോലെ തന്നെ ട്വിസ്റ്റ്‌ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ കല്യാണം കൂടാൻ വന്ന ബസ് കണ്ടക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ചന്ദ്രപ്പാ എന്ന യുവാവ് എന്ന സിന്ധുവിനെ കുടുംബക്കാരുടെ പറയുകയുണ്ടായി അവൾക്കും കുടുംബത്തിനും സമ്മതമാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചോളാം എന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.