ഒരാളെങ്കിലും കാണും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ആയിരം പേര് നമ്മെ തഴഞ്ഞാലും ഇവിടെ അതൊരു പ്രാവാണ്

ഇന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ വൈറലാകുന്ന ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം പകർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു നേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് സംഭവം എന്നല്ലേ നേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇന്നലെ അമൃതൻ അസുഖം മൂലം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നുദിവസമായി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നത് തനിച്ചായിരുന്നു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ ബന്ധുക്കളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഇല്ല ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ.

   

വളരെ അധികം മോശം തന്നെയാണ് സംസാരിക്കാനൊന്നും തന്നെ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആയി തീരുമാനിച്ചു അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അയൽക്കാർക്ക് പോലും ബന്ധുക്കളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഇല്ല വർഷങ്ങളായി തന്നെ അദ്ദേഹം തനിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ചെറിയൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത്.

വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വന്നത് മുതൽ ഈ പ്രാവിനെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അത്ര കാര്യമാക്കി എടുത്തില്ല ഇന്നലെ തന്നെ ആ പ്രാവിനെ ഓടിക്കാനായി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആർക്കും ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലായില്ല ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളർത്തിയ പ്രാവായിരിക്കും ഒരു നേഴ്സ് സംശയം പറഞ്ഞു അത് എന്നിൽ കൗതുകം ഉണർത്തി ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് വരെ പോയി അയൽക്കാരോട് അന്വേഷിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവിനെ വളർത്തുന്നിട്ടില്ല അവർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എല്ലാദിവസവും അദ്ദേഹം.

പാർക്കിൽ പോയി പ്രാവുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോഴും പ്രാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് വ്യക്തമായി അറിയില്ല എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇത് അദ്ദേഹം പാർക്കിൽ വച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത പ്രാവുകളിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ് ഒരുപാട് പ്രാവുകൾക്ക് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പ്രാവ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ആയിട്ട് എത്തിയപ്പോൾ തിരികെ ഇതുവരെ എത്തി. അതെന്തായാലും ഭക്ഷണത്തിന് അല്ല എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാവ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു അത്ഭുതം തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.