ആർക്കും കൊടുക്കരുത് ഈ 5 ചെടികൾ അറിയാതെ പോലും ,കൊടുക്കുന്ന വീട് മുടിയും!

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും നമ്മൾ നട്ടുവളർത്തുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നല്ല പൂക്കൾ എല്ലാം തരുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെടികൾ വാസ്തുപരമായി തന്നെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ വെക്കേണ്ട ചെടികൾ ഔഷധഗുണമുള്ള ചെടികൾ ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടും തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെടിയെല്ലാം നട്ട് വളർത്തി നമ്മൾ ചെടിയെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ചടിയുടെ തൈകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകാറുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക.

   

ചെടികളും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ നൽകുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരുമിച്ച് ചെടികളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ദാനമായിട്ട് നൽകാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പറയാനായി പോകുന്ന നാലഞ്ചു ചെടികൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് എങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ദാനമായി നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഐശ്വര്യം പടിയിറങ്ങി പോകും എന്നുള്ളതാണ്.

വിശ്വാസം ചില ചെടികൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ നൽകുകയും കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വളരെ ദോഷകരമായി തന്നെ വന്ന് ചേരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ചെടികൾ ഏതെല്ലാം ആണ് ഏകലമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി നോക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നെല്ലിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നെല്ലിമരം ഉണ്ട് എന്നാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ.

വീടിന് ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നെല്ലി എല്ലാ വീട്ടിലും വളരുന്ന ഒരു വൃക്ഷമല്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മണ്ണിലും അതിന് തളിച്ചു വളരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നതല്ല നെല്ലി നിൽക്കുന്ന വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു വീട് തന്നെയാണ് മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ കണ്ണീരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് നെല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വിഷ്ണുലോകം ആകെ തന്നെ പ്രണയത്തിൽ തന്നെ മുങ്ങി ഒരു സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ദുഃഖിതനായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ കണ്ണിൽനിന്ന് കണ്ണുനീര് അടർന്നു വീഴുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.