4% വരെ പലിശ/ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ്‌ സ്കീം, മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോണായി ലഭിക്കും/

ഞാനിന്നിവിടെ പ്രധാനമായി പോകുന്നത് ഒരു വായ്പയെ കുറിച്ചാണ് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായി ശ്രമിക്കുക അതുപോലെതന്നെ ഇത് ആർക്കെല്ലാം ആണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെതന്നെ എന്തെല്ലാം മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നെല്ലാം അറിയാനായി വീഡിയോ.

   

തന്നെ കാണുകഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക് ചെയ്യാനും അതുപോലെതന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.