കുറുമ്പ് കാണിക്കുന്ന പൂച്ചക്കുട്ടി കുഞ്ഞാവയുടെയും, വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ ലോകം !!

സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കളങ്കമില്ലാത്ത സ്നേഹം തിരികെ നൽകുന്നതിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ കഴിവ് തന്നെയാണ്മനുഷ്യരെക്കാളും എത്രയോ ഭേദമാം മൃഗങ്ങൾ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന നിരവധി ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഉള്ളതാണ് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണവും സ്നേഹവും എല്ലാം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് 100 ഇരട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെല്ലാം തിരികെ തരുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ.

   

ഒരു സ്നേഹവും കരുതലും ഒരേ പോലെ തന്നെ നൽകുന്ന ഒരു പൊന്നോമന പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹം മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ വൈറലായി മാറുന്നത് ബാൽക്കണിയിൽ പിടിച്ചു പോകാനായി നോക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം തന്നെ കൈ തട്ടിമാറ്റി പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ.

വീഡിയോയ്ക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയെ കയ്യടികൾ തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് സ്നേഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളങ്കമില്ലാതെ സ്നേഹിക്കാൻ ആയിട്ട് മനുഷ്യനെക്കാളും എത്രയോ ഭേദമാണ് മൃഗങ്ങൾ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ ദൃശ്യം ഇവരുടെയും മനസ്സ് നിറക്കുന്നത് തന്നെയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.