ശക്തിയാർന്ന അത്ഭുത വഴിപാട്, പണയം വച്ച സ്വർണ്ണം തിരിച്ചെടുക്കാൻ !!

പണയം വെച്ച് സ്വർണം തിരിച്ചു എടുക്കാൻ ആയി സാധിക്കാത്തവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളതാകുന്നു ആളുകൾക്ക് പണയം വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വർണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം മാർഗമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു വഴിപാട്ടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും.

   

വേണ്ടത് കല്ലുപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് കുങ്കുമം ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞളും ലക്ഷ്മി തനിക്കും വളരെ ഏറെ ഉള്ള ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് കല്ലുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവരാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ശമ്പളം കിട്ടിയത് തുകയിൽ നിന്നും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കല്ലുപ്പ് വാങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഉത്തമമാണ് ഈയൊരു.

വഴിപാട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ ചെറിയ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗൾ ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്ക് തന്നെ നിറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഉപ്പ് ഇടേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു വഴിപാട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് രാവിലെ എങ്കിൽ എട്ടുമണിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യുക ഇത് ഇനി വൈകിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് വൈകിട്ട് അഞ്ചര മുതൽ തന്നെ എട്ടുമണിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വഴിപാട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പണയം വെച്ച് സ്വർണ്ണം.

തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വഴിപാട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല ഗ്ലാസ് നിറയെ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ടു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനുമുകളിൽ ആയി തന്നെ ഒരു കുങ്കുമപ്പൂ ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് രാവിലെ കുളിച്ചുകൊണ്ട് പൂജ മുറികളിൽ വച്ച് വേണം ഈ ഒരു വഴിപാട് ചെയ്യേണ്ടത് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നല്ലതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.