ഒരിക്കലും അടുക്കളയിൽ ഈ 7 വസ്തുക്കൾ വെക്കല്ലേ, ഉടനെ എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കണേ!!

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന് അടുക്കളയിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും വരാൻ പാടില്ലാത്ത ചില തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീടിനു ആടുക്കളയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട് മുടിയും എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള കാരണവശാലും അടുക്കളയിൽ അല്ല ഇവയുടെ സ്ഥാനം ആരുടെയെങ്കിലും വീടുകളിൽ ഇത്തരത്തിലിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതു തന്നെയാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്നും മാറ്റേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നുവച്ചാൽ.

   

ഒരുപാട് വീടുകൾക്ക് വാസ്തു സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും എല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വീടുകളിൽ കാണാറുണ്ട് അവരോട് അത് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുംബൈ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടി തന്നെയാണ് യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ലാത്ത ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് മരുന്ന് കുപ്പികൾ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് ബോട്ടിലുകൾ എന്ന് എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും.

പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉള്ള വീടുകളിൽ വീട്ടമ്മമാരും എളുപ്പത്തിന് ആയിട്ട് തന്നെ മരുന്ന് കുപ്പി അടുക്കളയിൽ വയ്ക്കാറുണ്ട് അതായത് വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട പലചരക്ക് സാധനങ്ങളുടെ കൂടെ നമ്മൾ മരുന്ന് കുപ്പി അടക്കി വയ്ക്കുന്നതിന് കാണുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാനായി പാടില്ല ഇത് ഏറ്റെടുത്തോളം ഈ വസ്തുക്കൾ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറ്റുന്നു അത്രത്തോളം തന്നെ.

അത് നമുക്ക് വളരെ ദോഷകരമായി തന്നെ വന്ന് ചേരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രോഗ ദുരിതങ്ങളും അപകടങ്ങളും ഒന്നു മാറില്ല എന്നോട് തന്നെയാണ് വസ്തുത അതുകൊണ്ടുതന്നെ മരുന്നു കുപ്പികൾ ഒരിക്കലും വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ വയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വീടിന്റെ ബെഡ്റൂമിലും ഈ പറയുന്ന മരുന്ന് കുപ്പി തുറന്നു വയ്ക്കുന്നത് ഉത്തമമല്ല ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.