അമ്മയെ ആദ്യമായി കാഴ്ച ലഭിച്ച കുഞ്ഞ് തന്റെ കണ്ടപ്പോഴുള്ള നിമിഷം, ഏറ്റെടുത്ത് കൊണ്ട് സോഷ്യൽ ലോകം !!

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ദിനംപ്രതി വീഡിയോകൾ എല്ലാം വളരെ വൈറലായി മാറാറുണ്ട് അതിൽ ചിലതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിന് വല്ലാതെ തന്നെ വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് മറ്റുചിലതാകട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷം നൽകാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു നിമിഷം സന്തോഷവും എല്ലാം നൽകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സമൂഹം മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ വൈറലായി മാറിയിട്ടുള്ളത് കാഴ്ച ശക്തി ലഭിച്ചശേഷം തന്നെ അമ്മയെ ആദ്യമായിട്ട്.

   

കാണുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഏവരുടെയും മനസ്സിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് ശബ്ദം കൊണ്ട് മാത്രം അതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള തന്റെ അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള കുഞ്ഞിന്റെ സന്തോഷമാണ് മുഴുവനായിട്ടും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത് അതുവരെ തന്നെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം സ്പർശനത്തിലൂടെയും ശബ്ദത്തിലൂടെയും മാത്രം അറിയാനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുരുന്നിന് ഇനിമുതൽ അമ്മയെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്നേഹം.

അനുഭവിക്കാനായി സാധിക്കും കുഞ്ഞിനെ പോലെ തന്നെ ആ അമ്മയ്ക്കും മരക്കാനാകാത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയായിട്ട് മാറുന്നു ഈ ഒരു കാഴ്ചയും ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ 25 ലക്ഷത്തിൽ അധികം ആളുകൾ കാണുകയും ഇതിനോടകം തന്നെ വീഡിയോ വളരെ വൈറലാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.