പേഴ്സണൽ ലോൺ ലഭിക്കും, 1 ശതമാനം പലിശയിൽ 2.5 ലക്ഷം രൂപ

ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ആർബി അപ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മികച്ച ഒരു സ്കിമ്മിനെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു വായ്പ ആർക്ക് എല്ലാം മാണ് ലഭിക്കുക എന്നെല്ലാം മാനദണ്ഡങ്ങൾ അതിന് അപേക്ഷ നൽകുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം രേഖകളാണ് ഇതിന് ഹാജരാക്കേണ്ടത് കാലാവധി എത്രയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ.

   

പറയാൻ കഴിയും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന മുഴുവനാളുകളും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെതന്നെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരുപാട് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായി ശ്രമിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.