15 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ / തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 8 വർഷം, വെറും 6 % പലിശയിൽ

നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തയ്യിൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാക്സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ വാഷിംഗ് സെന്റർ എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ.

   

തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായി ശ്രമിക്കുക നഷ്ടപ്പെട്ടാലേക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആയി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.